• orange25는 베트남 호치민에 있는 구매 배송 서비스  전문 회사입니다.(Công ty TNHH VN 25, tên gọi Orange25 đơn vị nhận đặt hàng trực tuyến và vận chuyển hàng hóa đến khách hàng).

 • orange25는 고객이 원하시는 배송지로 전문 배달원이 주문하신 상품을 신속하게 배송하여 드립니다.(Orange25 sẽ nhanh chóng giao hàng theo yêu cầu đến đúng nơi theo yêu cầu của bạn). 

 • orange25는 별도의 결재 서비스 없이 바로 주문하신 제품을 받으신 후 배달원에게 결제를 해 주시면 됩니다.(Orange 25 là dịch vụ bạn sẽ thanh toán khi nhận được hàng không cần dịch vụ thanh toán.)

 • orange25는 안전하고 신선한  먹거리 및 노브랜드, 한국 정품 화장품, 제철 과일, 특산품 등 최상의 상품을  제공합니다 (Orange25 cung cấp các sản phẩm tốt nhất và an toàn)
 • e-mail : vn25co@gmail.com
 • phone : 089-664-8584
 • adress: 101-103 Phạm Thái Bường, Tân Phong, Quận 7, HCM
 • license : 0315329278 . TP.HCM 발행일: 15/10/2018
 • 날씨
  환율
  미세먼지
  냉장육
  치맥
  식빵
  covid19
  소형주방
  구매대행
  Copyright.2019.Orange25
  배송시간 : 오전 8시 - 오후 8시
  [베트남은행] Shinhan - Kim youn soo
  700-009-718400
  [한국은행] 신한 - 김연수 110-158-735000